Bestuur

Het bestuur van het mannenkoor is verantwoordelijk voor het uitzetten van een weg naar een florerende toekomst van het koor (visie) en het maken van jaarlijkse plannen hoe dit toekomstbeeld stap voor stap bereikt kan worden (beleid).

Het bestuur is samen gesteld uit zeven leden, die elk een taak hebben om een eigen deel van de plannen te realiseren. Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester zorgt voor de gang van zaken van dag tot dag. Het bestuur legt éénmaal per jaar in de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af over de bereikte resultaten en de plannen voor het nieuwe jaar. Danny heeft zitting in het Bestuur van het Solidariteitsfonds.
 

 • Sjef Vermeer – Voorzitter

  SJEFVER Sjef is onze Voorzitter, heeft zitting in het Bestuur van het Solidariteitsfonds en is lid van het Dagelijks Bestuur. De man die ons koor op een passende manier naar vertegenwoordigt, en van binnen uit een totaal overzicht heeft over het reilen en zeilen van de vereniging. Het sociale hart van het koor, houdt contact met leden, rustende leden en heeft opbeurende woorden voor onze zieken. Wij zijn blij dat hij zich aan deze belangrijke functie heeft willen verbinden, het Bestuur draagt Sjef voor als voorzitter in een volgende Algemene Leden-vergadering 2017.

  * telefoon 013 5402 113 | mobiel 06 1377 1868
  * email Sjef via voorzitter@sint-caecilia.nl

 • Frans Geerts – Secretaris

  KTM 2016 Bestuur FGFrans is onze Secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur. Niet alleen de man die zorgt voor alle schriftelijke en digitale communicatie binnen de vereniging maar ook degene die alle dagelijkse zaken voor de leden regelt, van repetitie tot ziekenbezoek, in feite onze ‘chef du bureau’. Gezien zijn achtergrond is Frans ook geknipt als beheerder en ontwikkelaar van deze website.

  * telefoon 06 4601 5865
  * email Frans via secretaris@sint-caecilia.nl
  .

 • Danny Korswagen – Penningmeester

  KTM 2016 Bestuur DKDanny is onze Penningmeester, heeft zitting in het Bestuur van het Solidariteitsfonds en is lid van het Dagelijks Bestuur. Als schatbewaarder zorgt hij voor een financieel gezonde vereniging zodat wij onze hobby kunnen beoefenen en mooie concerten kunnen geven. De handel en wandel van de penningmeester wordt gecontroleerd door de Kascontrole Cie.

  * mobiel 06 4611 1156
  * email Danny via penningmeester@sint-caecilia.nl
  .

 • Frank van Oirschot – Bestuurslid

  Frank is onze coördinator Concerten & Reizen, kenner van het culturele leven in Tilburg en regio.Hij houdt zich, in goed contact met de Muziek Cie, bezig met het organiseren van onze concerten van groot tot klein, van het prille begin tot het succesvolle einde. Voor het onderdeel Concertreizen, die met enige regelmaat worden ondernomen, wordt hij bijgestaan door de Reis Cie.

  * mobiel 06 4264 9412
  * email Frank via info@sint-caecilia.nl

 • Arie de Rooij – Bestuurslid

  KTM 2016 Bestuur AvRArie is onze coördinator Activiteiten & Acties. Hij houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten om de vereniging nieuw leven in te blazen en leuke acties om de kas van de vereniging te ondersteunen. Hij probeert daarbij zoveel mogelijk mensen te bereiken van partners tot sponsoren.

  * telefoon 013 570 1009
  * email Arie via info@sint-caecilia.nl
  .
  .

 • John Henselmans – Bestuurslid

  KTM 2016 Bestuur JHJohn is onze coördinator Publiciteit. Hij houdt zich bezig met het naar buiten brengen van zowat alle publicitaire uitingen van en over het mannenkoor en Caecilia als vereniging. Dat is niet alleen ons koorblad ‘Crescendo’, maar ook flyers en affiches bij onze concerten en het beheren van foto-, audio- en video-materiaal en natuurlijk deze website!

  * telefoon 0416 274 545
  * email John via info@sint-caecilia.nl
  .