Colofon

Enkele algemene gegevens van het mannenkoor:

Postadres: Postbus 9039, 5000 HA, Tilburg
   
Bankrekening: 36.49.481 t.n.v. KTM St. Caecilia
IBAN: NL63INGB0003649481
BIC: INGBNL2A
KvK nummer: 40.25.84.39
   
Secretariaat: 06 4601 5865
Cursus ‘Ontdek je Stem’: 0416 274 545 | 06 1069 9028
   
Repetities: Op maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur. (Opm.)
Locatie: MFA Zuiderkwartier, Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg
(naast kerk Trouwlaan).

(Opm.) Niet op feestdagen en in grote schoolvakanties. Wil je eens komen kijken en luisteren? Belangstellende mannen zijn altijd welkom tijdens de repetitieavonden.