Caecilia toen

Met een historie van méér dan 135 jaar valt er heel wat te vertellen, hieronder een paar weetjes uit de geschiedenis van ons koor. Klik op de titel om het hele bericht te lezen (linker muisklik).

 • Januari 1975 … de allereerste Crescendo!

  KTM 2016 Crescendo janauri 1975

  Bij het doorspitten van een archief als dat van Caecilia kom je van alles tegen. Zo ontdekten we dat het bestuur in 1975 besloot een ‘contactblad voor de Caecilia-gemeenschap’ op te starten. Eerste jaargang nr. 1 verscheen in januari 1975. Computers, printers, kopieermachines … het was er allemaal nog niet. Het eerste gestencilde (!) mededelingenblad ...

 • Caecilia neemt duik in het verleden …!

  Op 21 februari 2017 is het precies 140 jaar geleden, dat in de bovenzaal van café J. van Berkel de voorloper van ons koor werd opgericht: het koor van de Tilburgse Zouavenbroederschap Fidei et Virtuti. Op initiatief van het bestuur is een werkgroep opgericht, bestaande uit enkele koorleden en onze beschermvrouwe, aangevuld met expertise vanuit de ...

 • Galerij … oud dirigenten

  1996 – 2013 : Hennie Ramaekers Van 1996 tot 2013 is Hennie Ramaekers dirigent van het koor. Onder zijn leiding groeit het koor zowel kwantitatief als kwalitatief. Bij zijn aantreden in 1997 introduceert hij het fenomeen ‘koorschool’. Hennie is mede-auteur van het boek ‘Ontdek je Stem’, dat vanaf 2012 als lesboek wordt gebruikt bij de jaarlijkse ...

 • Het vaandel in veilige handen…!

  TMuseum

  Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia is in het trotse bezit van een uniek en waardevol verenigingsvaandel. Het is tussen 1912 en 1914 ontworpen en uitgevoerd door de Tilburgse kunstenaar August van Os in opdracht van mr. G. Pastoors, de toenmalige voorzitter van de “Liedertafel St. Caecilia”. Het moge duidelijk zijn, dat het koor met dit kleinood heden ...

 • Caecilia tijdens de oorlogsjaren

  Vrijheid 4 mei

  Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit.  In deze onrustige en spannende tijd was er even geen tijd voor koorrepetities. Enkele weken na de overgave kwamen de Caecilianen toch weer bij elkaar om ondanks de nodige problemen zo goed en kwaad als het ging toch weer door te gaan met de repetities. Op 1 september 1940 telde het koor ...

 • Zouaven: Strijders voor de Paus..!

  Ruim 3000 Nederlandse katholieke jonge mannen gaven rond 1865 gehoor aan een oproep van Paus Pius IX om het Pauselijk grondgebied in Midden-Italië te verdedigen tegen het oprukkende nationalistische leger van Garibaldi, die samen met de Italiaanse koning Victor Emanuel streefde naar een verenigd Italië. In 1870 moest de Paus zich overgeven en keerden de Zouaven huiswaarts, waar zij ...

 • Willem Reijniers, een kanjer…!

  Willem Reijniers leefde van 1846 tot 1908. Hij was in 1877  medeoprichter en tot 1907, 30 jaar lang, de eerste dirigent van de ‘Liedertafel St. Caecilia’. Hij schreef ook muziek en zijn Latijnse mis ‘Missa pro defunctis …’ wordt door het koor bij passende gelegenheden nog steeds uitgevoerd.

 • Aantallen zangers

  In 1877, tijdens ons eerste optreden, deden 16 zangers mee. In 1920 telde het koor 43 leden, in 1930 maar liefst 108. Tijdens de oorlog weigerde het koor zich aan te sluiten bij de “Kulturkammer”. Het aantal optredens was daardoor beperkt. Na de bevrijding moesten de resterende 29 zangers het koor opnieuw opbouwen. Tijdens het 100 jarig jubileum in ...

 • We worden “koninklijk”

  In 1952 vierde het koor het 75-jarig bestaan  met een jubileumconcert in de Stadsschouwburg  met medewerking van Het Brabants Orkest. Tijdens de receptie in “De Lindeboom” werd door burgemeester van Voorst tot Voorst , namens H.M. Koningin Juliana,  aan het koor het predikaat “Koninklijk” verleend. In 2012 werd de aanhef “Koninklijk” officieel door het Koningshuis en B&W van de gemeente Tilburg herbevestigd en verlengd.

 • Muzikale hoogtepunten

  Het is voor het koor gebruikelijk dat er met enige regelmaat grote uitvoeringen met ondersteuning van orkest, solisten en andere koren op de planken worden gezet. 2000: Requiem van Cherubini, i.s.m. het Koninklijk Nijmeegs Mannenkoor en Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. 2005: Carmina Burana (Carl Orff), i.s.m. Vocaal Ensemble F:e-m@il en Jeugdkoor Pallieter. 2007: 13e symfonie Babi Yar (Dmitri Sjostakovitsj), i.s.m. Muziekvereniging ...

 • Onvergetelijke koorreizen

  Vanaf 1994 (Barcelona) tot 2012 (Berlijn) werden buitenlandse concertreizen gemaakt naar Parijs, Zomergem (België), Regensburg (2x), Antwerpen (2x) en Luxemburg. Zangers, partners, donateurs en relaties van het koor bewaren mooie herinneringen aan deze onvergetelijke reizen. Een aantal van de huidige leden heeft ze, met partner, allemaal meegemaakt…!

 • Ons vaandel

  KTM vaandel featured 3

  Het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia is in het trotse bezit van een uniek en waardevol verenigingsvaandel. Tussen 1912 en 1914 ontworpen en uitgevoerd door de Tilburgse kunstenaar August van Os in opdracht van mr. G. Pastoors, de toenmalige voorzitter van de “Liedertafel St. Caecilia”. Het moge duidelijk zijn, dat het koor met dit kleinood heden ten dage heel ...