Een leven lang Caeciliaan!

Redelijk uniek is het als iemand 50 jaar lid is van een vereniging. Uiterst zeldzaam is dat voor het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia. Het gebeurt maar hoogst zelden, dat iemand zo lang lid is van onze vereniging. 
Het lukte ‘onze’ Ad van den Hout, behalve voortreffelijk zanger ook een verdienstelijk wandelaar met vele medailles van de meest uiteenlopende wandelevenementen!

dsc_3751

Hij deed zijn intrede bij onze vereniging op 1 oktober1967, waarna hij tot nu toe maar liefst 50 jaar onafgebroken zijn partij meezingt bij de eerste tenoren. Behalve met zijn zang levert Ad ook nog op andere manieren een bijdrage aan het koor. Iedere repetitie-avond is hij al vroeg aanwezig om tachtig stoelen en de piano klaar te zetten. Verder houdt hij de klok goed in de gaten en stipt op tijd klinkt na afloop van de pauze zijn krachtige stem….’Heren, hóógste tijd!’…..

Tijdens het Zomerconcert 2017, op zaterdag 1 juli, werden Ad en zijn vrouw in het bijzijn van hun kinderen door de vereniging in het zonnetje gezet. Hij ontving behalve de jubileumonderscheiding ook de wisseltrofee, horende bij het ‘Gouden Lid 2017’.

Laten we uitspreken dat Ad in goede gezondheid afstevent op een 55-jarig lidmaatschap, een uiterst zeldzaam jubileum.
Ad, namens ons allen van harte proficiat!

Sjef Vermeer,
Voorzitter

Laat wat van je horen

*